Tags: red hot chilli pipers

pic

Red Hot Chilli Pipers vs. Големи бели снежни гайди. Притури се НДК-то.

Я надуй, шотландецо, кавала, след теб да викна – запея а после песни юнашки, хайдушки, песни за вехти войводи български гайди и Валя Балканска да ми пеят.. Гайдата не е за всеки. Може да се дуеш, дуеш и пак нищо да не излиза. Можеш да имаш голяма гайда и да не я използваш по предназначение. […]