Tags: World Orchestra

Няколко свята в World Orchestra с Гжех Пьотровски

Как звучи Гжех? Като име, подочуто от тукашен, звучи някак оплитащо езика, някак забързано, но при всички случаи интересно и мистериозно. Е, по този начин звуча концертът на World Orchestra с Гжех Пьотровски (саксофон, диригент, композитор) и Теодосий Спасов (кавал, композитор) в зала „България“. Оплитащите звуци, разтреперени от полския квартет ATOM String и струнния състав […]