Tags: up

Eyes Up for József Trefeli & Mike Winter

„НАГОРЕ понася към енигматично състояние, което заразява и вдъхновява с мигновен ентусиазъм. В представлението шест невероятни изпълнители ползват динамичен движенчески речник, основан на повдигания и преплетен със сурова мъжка енергия, а резултатът е наистина впечатляващ.“ Спектакълът НАГОРЕ на József Trefeli и Mike Winter е част от програмата на ONE DANCE WEEK. Заинтересовани какво са ни намислили, […]