Tags: bebe

Всеки със своето (от) BEBE…

Дишам в Mixtape 5 изпарения от желания и закани на испански. Клубът е пълен в очакване на раждането на BEBE. Запашкулена в нещо черно, тя се шмугва покрай вътрешния бар, обкована с охрана. Втренчвам се в гарвановата коса, за да осъзная, че това е първата ми и най-близка среща със силата BEBE. Тя се плъзга на […]