Зала България

Зарежда Събития

Днес зала „България“ е основно средище за сценични изяви на български и чуждестранни изпълнители и музикални състави – концерти, конкурси, звукозаписи, прегледи, фестивали, лектории и др.
Зала „България“ е съставена от три основни зони, в които се настанява публика: партер, първи балкон и втори балкон. Максималнато могат да бъдат настанени 1087 д. седяща публика, разпределени по зони съответно: на партер- 667 д.; на първи балкон- 318 д. и на втори балкон – 164 д.

В края на сезон 83/ 2011 г. бе извършен капитален ремонт на концертен комплекс „България“. Отпуснатите средства за строителство и модернизация на сградата бяха по „Оперативна програма регионално развитие 2007 – 2013 г.“ с бенефициент Министерство на културата.

Зала България

Venue

Зала България

ул. "Аксаков" №1 София, Bulgaria

+ Google Map

Visit Venue Website

Предстоящи Събития

  • Не са открити събития.