Gravity Co. It was you.

Gravity Co. It was you.

Някои се връщат назад, докосвайки познат аромат. Аз… и тоя високият отстрани със сияещата усмивка, и тая пред мене, вцепенената, и оня размахващ китки от втория етаж, преживяваме déjà vu, слушайки. Музиката. Тази, която действа като притегателна сила за забравени девствени сънища. Тази, която ни отпуши ушите, когато всичко бе наред. I was there, feeling fine & it was you. Gravity Co. Terminal 1. 

Ужасно закъснял, и все пак навреме за Awayадски се смалявам точно, шмугвайки се пред сцената. Защо ли? Ми, явно Явор, Ясен, Иво, Стефан и Петър са някакви великани, които се видоизменят, но продължават да се величаят. Все едно едновременно ме пазят и ми показват нещо, което и преди, и сега ми забива гвоздеи в кецовете и ме кара да не помръдна от мястото си, докато слушам и чувам. It was you.

И докато се изнизват Mr. No One, Cry, E-O, си прелитам безметежно през времето със сковани крака и попиващ поглед. А в очите на тая вцепенената, тоя усмихнатия и другия, мяткащия се, както и в зениците на още десетина наоколо виждам гордост. Дали се е родила от вдъхването на самочувствие, че такава музика се твори от българи; дали е свързана с това, че на сцената всеки дава максималното от себе си; дали се дължи на синхронното дишане, гравитиращо около общи убеждения, каращи ни да се чувстваме прави, не знам. Но със сигурност седнали по време на лайва няма. 🙂 След смисловото отклонение неистово се забавлявам заради внезапната поява на RaJa и Насо Русков. Сглобката избухва в някакъв химичен експеримент – невъздържан, елегантен и странно познат. Искам още ШОК, ама двамата се изпаряват с дъха на светлината.

Връщане към гравитацията и мъчителна увереност в забравеното What I wantНаоколо всичко е претопено и естествено следва своето неистово изливане по време на аплодисментите след Downward... Ще има още време за Time, за Empty worldИ да, изпразваме се. Гордо… докато чуваме Ain’t No Sunshine без да има светлина на сцената. Останал е само предпоследният прожектор да се върти.

снимки: YoYo