Tags: turandot

Turandot. Smallman. Wardruna. Три приказки от Двореца.

Обичате ли приказки, мили деца? Замрежват ли съзнанието ви дервишите от 1001 нощ? Страхувате ли се от причудливите същества, пуснати на свобода в норвежките народни приказки? Притаявате ли дъх пред притчите за коравосърдечни китайски императори? Чудили ли сте се дали Баба Меца танцува под звуците на гайда? Ако отговорите на минимум два от изброените въпроси […]