Tags: the soft moon

The Soft Moon фаза

Синьо-червено, а между лъчите на мъглата в Sofia Live Club – прегърбени перчеми. Луната е във фаза, а към нея се разлюляват три тела: по средата – Luis Vasquez, а отстрани Luigi и Vallo (може би). The Soft Moon Phase, започнала от 2009-а и огряла ни в София есента на 2015-а… Някъде забутана между последна […]