Tags: spens

Spens: Един творец трябва да има послание, без значение какво е то

Приглушено обстрелване на Spens с няколко въпроси от серията А ти кой си, къде си? anna: Здрасти пак на вълните на джамборе-то 🙂 . Последно те чухме при Сашо в пролетно издание на DJambore.com по радио Реакция… Там казваш, че вече важи правилото имам студио – нямам мечта. Как тийнейджър в тез времена, който се […]