Tags: London Bulgarian Choir

london bulgarian choir

Седнало е Джоре Дос на брега на Темза

Седнало е Джоре Дос, седнало е Джоре. Ти лудо Джоре Дос, Ти си лудо Джоре. Вънка на вратици Дос, вънка на вратици. Ти лудо Джоре Дос, Ти си лудо Джоре. Спомняте си го, кънти ви в главата още от училище, тананикали са ви го по онзи канал, който незнайно защо продължава да съществува или просто […]