Tags: hindi zahra

hindi zahra

Да те погали Hindi Zahra…

Искам да съм фиба. Фиба, забучена в косата на Hindi Zahra. Фиба, фибрираща в ритъма на приказка…  довяна от Изтока, за да опраши Запада с музика вместо думи, с вечна история вместо спомени… Но, какво да се прави, за да си разкажа усещането, трябва да превъртя точните спомени за петъчната вечер в Sofia Live Club […]