Tags: Gregory Porter

Gregory Porter

Gregory Porter до мозъка на костите

снимки: Владислав Христов За Gregory Porter отзад напред <-> Неделя вечер, и както всяка неделя вечер, повторение няма. Бурни пляскания. Последен от сцената на зала 3 на НДК си тръгва Emanuel Harrold (барабани). Сам. Преди това се стопява усмивката, която е плела час и нещо умело пръсти върху баса… Черно-белите клавиши стават неподвижни – изчезва и […]