Tags: cocoon

Приказка без начало и край

Приказка без начало и край

Защо не дават на тези 200 души отпред да влязат? Сега разбирам. Христо Ботев явно се е смалил. Възможно ли е да е от хомеопатията? Трезвен като краставица уплашила котка, се насочвам към трибуните и със задоволство гледам опашките пред бара. Тази битка не значи нищо за мен, не и тази вечер. Разбира се, още […]