Tags: buskers

buskers

Уличността като артистизъм

Начини за възприятие Безсмислено трагично е описанието на понятието уличница, а още толкова романтично е изслушването на уличните музиканти.  Busker-ите и уличниците имат способност да са удивително отвратителни, независимо забавни, изчислимо издръжливи, дъждовно красиви, въпреки че иначе и те са просто прости минувачи. Те имат способност, защото смеят да се показват незабележимо. Уличността на един […]