Tags: 4 стаи

Терминал 1

Домъчняла нощна София между 4-те стаи

Поредно описание, запознаване и препускане през нощните софийски дебри Май се познаваме от някъде. Някак любимо изтъркана реплика за незнайно познато започване на вечерта. Хем се познаваме, хем сме естествено непознати, заключени между 4-те стаи на София. Ще ти припомня – аз съм висок, чак строен, широко скроен, с дрешки нечовешки и винаги съм се […]